Skip to content Skip to footer

Specjalista Chorób Oczu

Agnieszka Kowal-Lange

2006 rok- nadanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie medycyny: Dysertacja pt. “Wpływ laserowej fotokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki w retinopatii wcześniaków na aktywność proliferacji witreoretinalnych”,

Członkostwo: Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European VitreoRetinal Society.

Wieloletni konsultant: Kliniki Neonatologii Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego im. Falkiewicza oraz Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Doświadczenie kliniczne obejmuje szeroki zakres zabiegów operacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy oraz wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych, usuwania zaćmy w przypadkach powikłanych takich jak: podluksowanie soczewki wymagające wszczepiania pierścieni dotorebkowych oraz pierścieni podszywanych do twardówki, podszywanie soczewek przeztwardówkowe, usuwanie zaćmy w przypadkach wysokiej nadwzroczności i wysokiej krótkowzroczności, w zespołach destabilizacji aparatu wiezadełkowego takich jak PEX, cukrzyca, urazy, jednoczasowe wykonywanie operacji zaćmy i zabiegów leczenia jaskry.

2004 r – założenie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Retinopatii Wcześniaków

2006r – po ukończeniu kursu chirurgii witreoretinalnej “/EVRS/ European VitreoRetinal Training School” w Bremie w Niemczech, samodzielnie wykonuję zabiegi chirurgii witreoretinalnej w przypadkach odwarstwień siatkówki, retinopatii cukrzycowej, otworów w plamce, błon przedsiatkówkowych.

Autor rozdziału poświęconego laseroterapii retinopatii wcześniaków w książce pt. “Terapia laserowa w chorobach siatkówki niezwiązanych cukrzycą” Wydawnictwo Górnicki 2009.

Od 2004 roku Kierownik Ośrodka Leczenia Retinopatii Wcześniaków

Od 2018 r Kierownik Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Biography

Wieloletni konsultant: Kliniki Neonatologii Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego im. Falkiewicza oraz Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

Contact Form