Skip to content Skip to footer

Hematolog

Janusz Lange

W 1995 roku ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wraz z rozpoczęciem w 1995r. stażu podyplomowego w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc rozpocząłem prace jako młodszy asystent w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD PAN ( 1995-1998). A od 1996r. rozpocząłem specjalizację w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w Oddziale Immunoterapii i Przeszczepiania Szpiku przy DCChP we Wrocławiu. W latach 1998-2002 kontynuowałem prace w Oddziale Immunoterapii i Przeszczepiania Szpiku Kostnego, a od 2002 r. wraz z powstaniem Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych na Oddziale Chemioterapii Onkologicznej, a następnie na Oddziale Hematologicznym DCTK na stanowisku starszego asystenta. W 2003 r. uzyskałem tytuł Specjalisty Chorób Wewnętrznych , w styczniu 2007 r. specjalizację w dziedzinie Hematologii a w 2018r tytuł specjalisty w dziedzinie Transplantologii klinicznej.

W latach 2005-2006 pracowałem na stanowisku asystenta w grupie przeszczepiania szpiku ( Bone Marrow Transplantation Team) w Matter Medical Intitute przy Matter Hospital w Brisbane , Australia.

W roku 2013 uzyskałem tytuł Doktora nauk medycznych po obronie pracy doktorskiej pod tytułem : „Związek pomiędzy infekcją i reaktywacją wirusów z rodziny Herpes (CMV, EBV i HHV-6), a różnicowaniem dojrzewaniem limfocytów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych” .

Jestem autorem oraz współautorem 10 publikacji pełnotekstowych oraz 38 streszczeń z doniesień zjazdowych.

Obecnie pracuję na stanowisku konsultanta Hematologii przy oddziale hematologicznym Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Biography

W 1995 roku ukończyłem Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wraz z rozpoczęciem w 1995r. stażu podyplomowego w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc rozpocząłem prace jako młodszy asystent w Zakładzie Immunologii Klinicznej IITD PAN ( 1995-1998).

Contact Form